თურქეთის მანქანა-დანადგარების სექტორი ა წარმოადგენს თურქეთის მანქანათმშენებლობის ფედერაციას მსოფლიოში

თურქეთის მანქანა-დანადგარების სექტორი ა წარმოადგენს თურქეთის მანქანათმშენებლობის ფედერაციას  მსოფლიოში

დანადგარების  ფედერაციამ, რომელიც თურქეთის მანქანათმშენებლობის 20 ქვესექტორს აერთიანებს ერთ სახელწოდებაში  და წარმოადგენს თურქეთს საინჟინრო ინდუსტრიების ევროპულ კონფედერაციაში, ოფიციალური შეთანხმების  დასრულების შემდეგ შეიცვალა სახელწოდება  “თურქეთის მანქანა-დანადგარების  ფედერაცია”.

მრეწველობისა და ტექნოლოგიის სამინისტროს, ვაჭრობის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებით  თურქეთის მანქანა-დანადგარების ფედერაცია, რომლის სახელი რეგისტრირებულია როგორც  MAKFED, წარმოადგენს თითქმის 3 ათას მწარმოებელს 20 ქვესექტორული ასოციაციის წევრებით. ფედერაციის შტაბი, რომელიც შეიქმნა 2014 წელს, როგორც ასოციაციების უმაღლესი ინსტიტუტი და წარმოადგენს მანქანებისა და ნაწილების მწარმოებლებს, ანკარაში მდებარეობს.

 

“ჩვენმა ინდუსტრიამ ორგანიზაცია დააწინაურა”

MAKFED– ის თავმჯდომარემ ადნან დალგაკირანმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მანქანების წარმოების სექტორი, სადაც თურქეთში 400 ათასი ადამიანია დასაქმებული და წელიწადში საშუალოდ 18 მილიარდი დოლარი გადის, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოფლის მეურნეობის და მომსახურების სექტორების გლობალურ კონკურენტუნარიანობაში, ასევე ინდუსტრია მაღალი დამატებული ღირებულების პროდუქტებისა და ტექნოლოგიის შემუშავებით, შემდეგნაირად გრძელდება: მანქანათმშენებლობა არ არის მხოლოდ ინდუსტრია , ის ამაღელვებელი და შთამბეჭდავია. ის ფაქტი, რომ საზოგადოების მიერ 2019 წელს გამოქვეყნებულ ყველა კვლევაში ჩვენ ვლიდერობთ, გვაძლევს საშუალებას გავხდეთ მოწინავე ქვეყანა მანქანათმშენებლობის აღმავალ გზაზე.

”სახელის შეცვლის შემდეგ, ჩვენმა ორგანიზაციამ საბოლოოდ მიაღწია განვითარების პიკს. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითარების პროცესში აღებული ვალდებულებების, მოთხოვნებისა და პირობების შესრულებას სიტყვით  “თურქეთი”, რომელიც დავამატეთ ჩვენი ფედერაციის სახელით. ჩვენს მიერ წარმოებული ცოდნითა და სტრატეგიებით, ჩვენ თავდაჯერებულად კვლავაც გავუწევთ დახმარებას ხელისუფლებას ყველაზე ზუსტი გადაწყვეტილებების მიღებაში. _ განაცხადა ადნან დალგაკირანმა

 

”ძლიერი ორგანიზაცია აუცილებელია მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ დომინირებულ სექტორში”

ადნან დალგაკირანმა  ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მათ წარმატებით წარმოადგინეს თურქეთი ევროპის ტექნოლოგიური ინდუსტრიების ფედერაციაში (ORGALIM), რომელიც არის MAKFED– ის დანადგარების, ლითონის, ელექტრონიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სექტორების უმაღლესი ინსტიტუტი.

„ჩვენი ყველა ასოციაციის  გაერთიანება არის ყველაზე კომპეტენტური ორგანიზაცია მათ სექტორებში და ამ ასოციაციების პრეზიდენტები მუშაობენ საერთაშორისო დარგობრივ ორგანიზაციებში და 23 ქვეყნის ფედერაციაში ატარებენ ჩვენი ქვეყნის დროშას. იგი მუშაობს საერთაშორისო სტანდარტებსა და კანონმდებლობაზე და უზრუნველყოფს , რომ მის წევრებს ქონდეთ კომერციული და ტექნიკური ინფორმაცია. ძლიერი დარგობრივი ორგანიზაცია ყველა საქმიანობის სფეროშია აუცილებელი.

“MAKFED აძლიერებს სექტორის ინსტიტუციონალურ სტრუქტურას”

ადნან დალგაკირანმა განაცხადა, რომ MAKFED– ის ძირითადი მისიაა დროული და დროული წვლილი შეიტანოს გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმებში როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით, ეფექტური გადაწყვეტილებების შემუშავებით ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროცესში, ხოლო სახელმწიფო და კერძო სექტორის დამატებითი ფუნქციების შესრულება. იქიდან გამომდინარე რომ მანქანების წარმოების სექტორმა  აიღო დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენს ქვეყანაში, გარდაუვალი გახადა დამხმარე და მიმწოდებელი სექტორების ასოციაციებთან, კლასტერებთან, რეგიონალურ ასოციაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ერთად მუშაობა.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..