კრუხისებური ბლოკის დანადგარი

06.12.2022
449
კრუხისებური ბლოკის დანადგარი

კრუხისებური ბლოკის დანადგარი

ბლოკის კრუხისებური დანადარი სხვა სიტყვებით, მოძრავი ბლოკის დანადგარს უწოდებენ. კრუხისებური ბლოკის დანადგარი ერთ მოძრაობაზე აწარმოებს  20სმ, 40სმ და 20სმ  ბლოკებს.  აქვს ნახევრად ავტომატური დანადგარის სისტემა.  კრუხისებური ბლოკის დანადგარის გამოყენება შესაძლებელია ხელით. მანქანა ხელმძღვანელობს ჰიდრავლიკური ხელით.

 რა არის კრუხისებური  ბლოკის დანადგარი?

ბლოკის ეს  დანადგარი არის სისტემა, რომელიც მოძრაობს და არაირის სტაციონარული. ხელმძღვანელობს ავტომატური მუშაობის პრინციპი. დანადგარის სამუშაო სისტემა უზრუნველყოფს ბლოკების  წარმეოებას რეგულარულ მოძრაობით სამუშაოს დაწყების მომენტიდან. შემდგომ არის დაწყობის ეტაპი. ადამიანური რესურსის საჭიროების გარეშე.

კრუხისებური ბლოკის დანადგარის მახასიათებლები:

  • ბლოკის დანადგარის სისტემაში არსებული ვიბრაციით ხდება ყველა ქვის მოდელისთვის შესაფერისი წარმოება.
  • ჰიდრავლიკური სისტემით ეფექტურობა ადვილად მიიღწევა ყველა სეზონზე.
  • ერთდროულად აკეთებს 6 ბლოკს
  • აპარატის მოძრაობის ფუნქცია უზრუნველყოფილია ჰიდრავლიკური ხელებით.
  • ჰიდრავლიკური მოწყობილობის მეშვეობით აწყობს ბლოკებს ვერდიგვერდ მოკლე დროში ადამიანური რესურსის საჭიროების გარეშე.
  • თუ დანადგარს რეგულარულად ჩაუტარდება ტექნიკური შემოწმება და შეკეთდება, მისი გამოყენება შესაძლებელია დიდი ხნის განმავლობაში.
  • კრუხისებური დანადგარის ფასისა და მახასიათებლების შესახებ დეტალური ინფომრაციისათვის ეწვიეთ com

სად გამოიყენება კრუხისებური ბლოკის დანადგარი?

 ეს ბლოკის დანადგარი ზოგადად გამოიყენება სამშენებლო სექტორში.  თუმცა, ტექნოლოგიურად წინ მდგომი ეს დანადგარი დღეს ის გამოიყენება სამრეწველო სფეროშიც.

 

რატომ ენიჭება უპირატესობა კრუხისებრ ბლოკის დანადგარს?

ამ ტიპის ბლოკის დანადგარს არ გააჩნია ფიქსირებული სამუშაო სისტემა. მუდმივად მოძრაობს და ბევრ ოპერაციას ახორციელებს ცოცხალი ძალის საჭიროების გარეშე. ზოგავს დროს. ამის წყალობით ბლოკის წარმოება ხდება მოკლე დროში.ბლოკის მართვა შესაძლებელია სისტემის ჰიდრავლიკური ხელებით.  დღეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დანადგარი, რომელიც ხშირად გამოიყენება სამშენებლო ან სამრეწველო სექტორში.  ფორმირების პროცესთან ერთად ფართობზე გადაადგილების ფუნქცია უზრუნველყოფილია ბლოკის დანადარის მეშვეობით. აპარატით. ასევე მოიხსენიებენ, როგორც მოსიარულე, მოძრავი ბლოკის დანადგარი. დღესდღეობით ის ძალიან გამოყენებადია სხვა ბლოკის დანადგარებთან შედარებით.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..