მანქანა-დანადგარების ექსპორტიორთა ასოციაციამ მოამზადა ციფრული ტერმინოლოგიის სახელმძღვანელო

მანქანა-დანადგარების  ექსპორტიორთა ასოციაციამ მოამზადა ციფრული ტერმინოლოგიის  სახელმძღვანელო

გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანების ცხოვრებაში ციფრული ტექნოლოგიები ფართოდ შეიჭრა,საჭირო გახდა ციფრული ტერმონილოგიის სახელმძღვანელოს შექმნა, ჩვენ გთავაზობთ MAİB-ის მიერ თარგმნილ სახელმძღვანელოს რომელიც 300-ზე მეტ კონცეფციას მოიცავს და შეესატყვისება ინგლისურ და გერმანულ ტერმინოლოგიას.

მანქანა-დანადგარების ექსპორტიორთა ასოციაცია (MAİB), აგრძელებს კვლევების ჩატარებას, რაც ხელს შეუწყობს და დააჩქარებს ინდუსტრიისა და დანადგარების სექტორის ციფრულ გარდაქმნას, წარმოადგინა ციფრული ტერმინების სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება 300-ზე მეტ კონცეფციას, და შეესატყვისება ინგლისურ და გერმანულ ტერმინოლოგიას, მათ შორის წარმოებისა და ვაჭრობის სფეროებში. ეს არის სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს ნივთების ინტერნეტს, კიბერ-ფიზიკურ სისტემებს, დიდ მონაცემებს, ხელოვნურ ინტელექტს და მასთან დაკავშირებულ ტერმინებს, ასევე შეისწავლის მათთან დაკავშირებულ თითქმის 400 კონცეფციას.ციფრული ტერმინების სახელმძღვანელოში მოცემულია პასუხები კითხვაზე, თუ როგორ ხვდებიან და ავსებენ ერთმანეთს ბიზნესის სამყაროს ახალი პროცესები და ახალი ტექნოლოგიური კონცეფციები, წარმოდგენილია მდიდარი ვიზუალური შინაარსითა და მოსახერხებელი პროგრამული უზრუნველყოფით

კარაველიოღლუ: “ჩვენ მოვემზადეთ ექსპერტების დიდი მხარდაჭერით”

MAİB- ის პრეზიდენტი კუთლუ კარაველიოღლუ,აღნიშნა, რომ ციფრული სამყაროს შემადგენელი მექანიზმების გააზრების გზა და ახალი ტექნოლოგიური მოვლენები სწორი ინტერპრეტაციისა და კონცეპტუალიზაციის გზით არის შესაძლებელი. ციფრული ტერმინები, რომლებიც საერთაშორისო პლატფორმაში ყალიბდება და ადვილად გადალახავს ქვეყნების საზღვრებს, ჯერ სწორად უნდა გავიგოთ, რომ მათი ზუსტი ეკვივალენტები იყოს ჩვენს ინდუსტრიულ კულტურასა და გონებაში.

ამ მიზნით ჩვენ მოვამზადეთ ციფრული ტერმინების სახელმძღვანელო ექსპერტების დიდი მხარდაჭერით, მაგრამ ეს არ არის დასრულებული სამუშაო. ეს არის სამუშაო, რომელიც განახლებას და გაფართოებას საჭიროებს ყოველდღე, რესურსებისა და კონცეფციების გამრავალფეროვნებისთვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იქნება სახელმძღვანელო, რომელიც განახლდება ტექნოლოგიური ენთუზიასტების კითხვებით და წვლილით, რომლებიც ყურადღებით ადევნებენ თვალს მსოფლიოს და ისარგებლებს როგორც პროფესიონალები, ასევე ახალგაზრდა თაობები.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..