მეორადი დანადგარების ფასები

მეორადი დანადგარების ფასები

მეორადი დანადგარების ფასები

  ადამიანი, რომელსაც სურს იყოს , როგორც მწარმოებელი ინვესტორი, მშენებლობის სექტორში ახალი ბიზნეს ხაზით, შეუძლია  მომხმარებლებს ურჩიოს შეიძინოს ბლოკის მეორადი დანადგარები, თუ კი არ ყოფნით თანხა ახალი დანადგარისთვის, რადგან მეორადი დანადგარის ფასები უფრო ხელმისაწვდომია, ვიდრე ახლის.

 ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, გავლენას ახდენს მშენებლობის სექტორის ახალი გაგების ტენდენციები, რადგან ეს თითქმის ყველა სექტორშია. მშენებლობის მეცნიერება შეისწავლის კლიმატურ  ცვლილებებს, ქმნის ახალ მასალებს საჭიროებისთვის და აფართოებს ამ მასალების გამოყენებას. ზოგჯერ სექტორში შესული ყოველი ახალი მასალა ანაცვლებს წინას, ზოგიერთ შემთხვევაში, მოძველებული სამშენებლო მასალები შეიძლება გახდეს პოპულარული სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეში. ჩვენს ქვეყანაში ჩატარებულ გამოკვლევებში, ბლოკის მეორადი დანადგარები უფრო პოპულარულია, ვიდრე ახალი, ხოლო მეორადი დანადგარის  ფასები ძალიან საინტერესო თემაა.

 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მოითხოვს ამ ცვლილებას, არის ის, რომ მწარმოებელი მიზნად ისახავს მის კაპიტალში ფულის მკაფიო ნაკადის უზრუნველყოფას არსებული ობიექტის გაყიდვით და არა მისი უმოქმედო  მდგომარეობაში ყოფნით და ჩაანაცვლოს ის ობიექტი უფრო დიდი ობიექტით, ასე შესაძლებელია  მისი საქმიანობის დაჩქარება ბაზარზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვინაიდან საწარმოო ობიექტს, რომელიც მან პირველად იყიდა, უფრო მაღალი საწარმოო სიმძლავრე აქვს, ვიდრე ბაზარი მოითხოვს, მწარმოებელს შეუძლია აირჩიოს ობიექტის შეცვლა უფრო დაბალი სიმძლავრის მანქანით. ამ შემთხვევაში, მას შეუძლია შექმნას წყარო ახალი დაწესებულებისთვის, გაყიდოს დანადგარი მეორად ფასად.

 

თუ თქვენ მწარმოებლისგან შეიძინეთ აპარატი, უნდა გაითვალისწინოთ მრავალი კრიტერიუმი, როგორიცაა კომპანიის გამოცდილება და წარმოების ხარისხი, გაყიდვების შემდგომი გარანტია, ტექნიკური დახმარება, ცნობები, ბლოკისა და ქვაფენილის შენახვა კლიმატურ პირობებში და ა.შ. თუ შეიძენთ ბლოკის  მეორად დანადგარს, ამ კრიტერიუმების გარდა  მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, არის თუ არა პროდუქტი ისევ საგარანტიო პირობებში, ყურადღება უნდა გაამახვილოთ ტექნიკურ და მექანიკურ პრობლემებზე, რაც მანამდე განიცადა დანადგარმა, შემოწმდეს ტექნიკური ნახაზები, მომავალში უფრო ადვილია ქარხნის წარმოების მოცულობის შემცირება ყალიბების შეცვლით, ანუ დანადგარის  შენელებით. საჭიროა უფრო ფრთხილად მოქმედება ვიდრე ახალი დანადგარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დანადგარი, რომელიც შეძენილია უფრო ხელსაყრელი ფასით, პრობლემის შემთხვევაში  შეიძლება უფრო ძვირი დაჯდეს ვიდრე ახალი პროდუქტის ყიდვა.

ამ მიზეზით, უფრო იდეალური და სწორი არჩევანი იქნებოდა ახალი დაბალი სიმძლავრის ბლოკის დანადგარის შეძენა იმავე ფასად, ვიდრე ბლოკის  მეორადი დანადგარის შეძენა  უფრო მაღალი სიმძლავრით. ამ გზით თქვენ გამოიყენებთ დანადგარს  საგარანტიო მოქმედების ფარგლებში და შეძლებთ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებას უშუალოდ მწარმოებელთან. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ შეიძინოთ ახალი ყალიბი რომლითაც უზრუნველყოფთ  მომხმარებლების მოთხოვნას  სხვადასხვა ფორმაზე. დანადგარი მოითხოვს  ყურადღებას, მექანიკური ნაწილები, რომლებიც კონტაქტში შედის მიქსერთან ერთად , უნდა გაიწმინდოს ყოველდღე.

 

ავტომატური მეორადი დანადგარის ფასები

 

მექანიკური ნაწილების შეზეთვა განაპირობებს ნაწილის ცვეთის შეფერხებას და ახანგრძლივებს დანადგარის მუშაობის უწყვეტობას, ასევე დადებითად აისახება მოქმედი დანადგარის  სიჩქარეზე. ბლოკის დანადგარის, ძრავისა და მისი კომპონენტების ჰიდრავლიკური მონტაჟი მუდმივად საჭიროებს ზეთს, ამიტომ ზეთის შენარჩუნება მოკლე დროში უზრუნველყოფს მანქანის სიცოცხლისა და მუშაობის სიჩქარეს მაღალ დონეზე. ბლოკის მეორადი დანადგარის  შეძენისას სწორი არჩევანი იქნება იმის ცოდნა, თუ რამდენად ხშირად ხდება ეს მატერიალური ზომები, ეს გავლენას ახდენს ბლოკის მეორადი დანადგარის  ფასსა და შესყიდვებზე.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..