რა არის ბლოკი?

რა არის ბლოკი?

რა არის ბლოკი?

სხვადასხვა ტიპის  ბეტონის ფორმებს, რომლებიც გამოიყენება სამშენებლო სექტორში გარე კედლისა და შიდა გამყოფი კედლის ფორმირების მიზნით, ჩვეულებრივ უწოდებენ ბლოკს. ბლოკით კედლის შენებისას იზოგება დრო, ამცირებს მრუდე კედლის მაოყვანის რისკს. ხელს უწყობს იზოლაციას, რადგან მას აქვს დაბალი ხმის და თერმული კონდუქტომეტი. ბლოკის კედელს მაღალი მდგრადობა გააჩნია სხვადასხვა დარტყმის მიმართ ვიდრე აგურისას. ბლოკი სრულიად ავსებს კედელს და  ასევე ამცირებს შელესვის ღირებულებას. ბლოკის დამზადება ხდება ბლოკის დანადგარის საშუალებით. ბლოკის დანადგარს ასევე შეუძლია აწარმოოს მოსაპირკეთებელი ქვა, ქვაფენილი, ბალახის ქვა, პემზის ბლოკი, სტიროფომის პემზა და საწვიმარი ერთდროულად.

 

ბლოკის ზომები

ბლოკის ზომების ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა  ქალაქების გეოგრაფიულმა  მდებარეობამ,კლიმატურმა პირობებმა, ურბანული და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების დონემ, რადგან ბლოკი გამოიყენება როგორც გარე კედლის, ასევე შიდა გამყოფი კედლის შესაქმნელად. იგი იწარმოება ბლოკის დანადგარის  მიერ ბლოკის  ქარხნებში სხვადასხვა ზომის და სისქის. მაშინაც კი, თუ სტანდარტულად არ არის მითითებული ზომა, ის ჩვეულებრივ იწარმოება 10 სმ 15 სმ 20 სმ 25 სმ 30 სმ სიგრძისა და 20 სმ სიმაღლის.

რამდენი ბლოკია საჭირო 1 კვ/მ კედელზე

იმისათვის, რომ ბლოკის  მწარმოებელმა უპასუხოს ბაზარს უნდა გამოთვალოს ხარჯი, რამდენი ბლოკია  1კვ/ მ -ში დამოკიდებულია ბლოკის სიგანეზე და სიმაღლეზე.მაგალითად, 10 000 ცალ ბლოკს თუ   გავყოფთ ბლოკის სიგანისა და სიმაღლის ნამრავლზე, მივიღებთ პასუხს.

იზობლოკი

ეს არის პემზის ბლოკის ტიპი, ასევე ცნობილია როგორც მსუბუქი ბლოკი, იზობლოკი. იგი მზადდება ბუნებრივი მასალით, ხელს უწყობს ხმის და სითბოს იზოლაციას მისი ღრუ სტრუქტურის წყალობით, იგი უზრუნველყოფს შენობის წონის სერიოზულ შემცირებას, სხვა სტრუქტურულ ელემენტებთან შედარებით მისი სიმსუბუქის გამო, მას აქვს უნარი შეცვალოს ტენიანობა რაც  ხელს უშლის შენობის ტენიანობის წარმოქმნას. პერფორირებული სტრუქტურის წყალობით, ბზარები და მსგავსი დეფორმაციები არ ხდება კედელზე.

ბლოკის ფასები

წარმოებული ბლოკის ზომები არის ის ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს მის ფასს.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..