რა უნდა იცოდეთ დისტანციური ობიექტის მართვის შესახებ?

რა უნდა იცოდეთ დისტანციური ობიექტის მართვის შესახებ?

როდესაც თქვენი სამუშაო ძალა მიუწვდომელია, სამრეწველო ავტომატიზაციის სისტემებზე საიმედო დისტანციური წვდომა აუცილებელი ხდება ობიექტებისა და ქარხნების მუშაობის შესანარჩუნებლად.მეორეს მხრივ, ციფრული  სამყაროს განვითარება საშუალებას იძლევა უპრობლემოდ, მხოლოდ ერთი დაწკაპუნებით მოხდეს წვდომა საგნის ექსპერტთან და  შესრულდეს  სპეციფიკური სამუშაოები.

ბოლო პერიოდში მრავალი საწარმოო ორგანიზაციის დღის წესრიგში დადგა იგივე კითხვა: როგორ შეგვიძლია ვიმუშაოთ  უკეთესად დისტანციურად? როდესაც თქვენი სამუშაო ძალა მიუწვდომელია, სამრეწველო ავტომატიზაციის სისტემებზე საიმედო დისტანციური წვდომა აუცილებელი ხდება ობიექტებისა და ქარხნების მუშაობის შესანარჩუნებლად.მეორეს მხრივ, ციფრული  სამყაროს განვითარება საშუალებას იძლევა უპრობლემოდ, მხოლოდ ერთი დაწკაპუნებით მოხდეს წვდომა საგნის ექსპერტთან და  შესრულდეს  სპეციფიკური სამუშაოები.

ციფრული,  დისტანციური მართვა_ეს საშუალებას აძლევს ფაბრიკა-ქარხნებისა და სადგურების ოპერატორებს გააგრძელონ პროცესების კორექტირება, ტექნიკური პრაქტიკის განხორციელება და ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც ობიექტზე შეზღუდული ფიზიკური წვდომით.

ციფრული დისტანციური მართვის სისტემამდე, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენარჩუნება ძვირადღირებული და არაეფექტური პროცესი იყო. დანადგარის დაზიანების დროს, ხელით შესრულებული სამუშაოები ნიშნავდა წარმოების შეჩერებას გარკვეული პერიოდის მანძილზე რაც ავტომატურად იწვევდა კომპანიისთვის ზარალს:

 1. აღმოჩენილ  პრობლემას ოპერატორები უგზავნიდნენ მენეჯმენტს;
 2. მენეჯერი აგზავნიდა სარემონტო ჯგუფს;
 3. პრობლემის მოსაგვარებლად ელექტრონულ ფოსტაზე და ტელეფონით კონსულტაციას უტარებდნენ ტექნიკურ პერსონალს;
 4. თუ კი ვერ მოხერხდებოდა პრობლემის აღმოფხვრა, ხელახლა სატელეფონო ზარის საშუალებით ხდებოდა კონსულტაცია;
 5. ხშირად საჭირო ხდებოდა ექსპეტთა  სარემონტო ჯგუფის გადაფრენა ადგილზე
 6.  ექსპეტთა  სარემონტო ჯგუფები ხშირად გადატვირთულები იყვნენ სხვადასხვა ობიექტებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო;
 7. ხშირად იყო შეცდომა დაშვებული დანადგარის პირველად დიაგნოზში, აქედან გამომდინარე სათადარიგი ნაწილიც შეცდმით იყო შერჩეული და ამ ყველაფრის გამოსწორება-აღმოფხვრა ცალკე დროს და ენერგიას მოითხოვდა, რაც თავისთავად იწვევდა შეფერხებას დაწესებულების სამუშაო სისტემაში.

ციფრული ხელსაწყოები ახლა ექსპერტებს საშუალებას აძლევს,  სწრაფად დაუკავშირდნენ დისტანციურად  გაუმართავ მანქანა-დანადგარებს სწრაფი დიაგნოზისა და პრობლემების აღმოსაფხვრელად. ერთად მუშაობისას,დისტანციური მართვა  პროფესიონალებს საშუალებას აძლევს ეფექტურად აწარმოონ მანქანა-დანადგარების  სერვისის  ფართო სპექტრი  ოფისიდან, სახლიდან ან მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან.

პროფესიონალების ობიექტებზე სიარული აღარ არის საჭირო

ეს ყველაფერი მორგებულია სამრეწველო ბიზნესის მოთხოვნებზე, ცვლილებების უფრო სწრაფი მართვისთვის, დანადგარების  უკეთესი ხელმისაწვდომობისთვის და ოპერაციული სიტუაციების გადასაჭრელად ოპერაციების  უფრო სწრაფი, ეფექტური და ნაკლები ხარჯებით  ჩატარებისთვის.

Schneider Electric– მა ბოლო სამი წლის განმავლობაში 80 – ზე მეტი სამრეწველო ქარხანაში გამოსცადა დისტანციური მოვლის მართვის ხელსაწყოები,ქარხნის  როგორც გლობალური ასევე  შიდა ჭკვიანი მოდერნიზაციისა და დიჯიტალიზაციისთვის, ეს ინსტრუმენტები აერთიანებს კიბერ უსაფრთხოების დისტანციურ წვდომას, რაც საშუალებას იძლევა დისტანციურად მართოს მანქანა-დანადგარები და ქარხნის აქტივები.

დისტანციური მართვის  მენეჯმენტი ასე მუშაობს:

უსაფრთხო კავშირი:

უსაფრთხო კავშირის ინსტრუმენტის გამოყენებით, OEM-ის ან სისტემების ინტეგრატორის ექსპერტს შეუძლია დაუკავშირდეს მომხმარებლის პრობლემურ დანადგარს კიბერ უსაფრთხოების ღრუბლოვანი (Cloud) კავშირით. შემდეგ ექსპერტს დისტანციურად შეუძლია დიაგნოზის დასმა, აპარატის მონაცემების, პარამეტრებისა და ჩანაწერების ინფორმაციის გადამოწმებით. ამის შემდეგ გამოვლენილი პრობლემის საფუძველზე, OEM გთავაზობთ შეკეთების უსწრაფეს გზას, ზოგიერთ შემთხვევაში, OEM– მა შეიძლება იცოდეს პრობლემა მაშინაც კი, სანამ მომხმარებელი მიხვდება, რომ დანადგრი  არ მუშაობს.

გამდიდრებული ოპერატორი:

თუ დიაგნოზირებული პრობლემის მოგვარება მარტივია (მაგალითად, firmware- ის განახლება ან პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება), OEM ან სისტემის ინტეგრატორს შეუძლია ავტომატურად მართოს შეკეთების პროცესი უსაფრთხო ღრუბლოვანი კავშირის გამოყენებით. თუ საჭიროა ზოგიერთი ოპერაციის განხორციელება ამ სფეროში (მაგალითად, მანქანის ჩაკეტილი ფილტრის შეცვლა), გაფართოებული არეალის ინსტრუმენტი ოპერატორს საშუალებას აძლევს შეასრულოს ოპერაციები მარტივად ტაბლეტის ან მობილური ტელეფონის გამოყენებით, დისტანციური ექსპერტის მითითებით ან მის გარეშე. ტაბლეტი მოიცავს აღჭურვილობის ფართო არეალის სურათებს, განახლებულ ონლაინ დოკუმენტაციას, ოპერაციულ პროცედურებს და თუნდაც “how to do” ვიდეოს მარტივი მუშაობისთვის.

დამატებითი პროგრამები დააჩქარებენ პროცესის ცვლილებებს:

სურსათის გადამამუშავებელი და საწარმოო აღჭურვილობის გლობალური შემქმნელი ბიულერი ამცირებს ადამიანის შეცდომას, რაც თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ გაფართოვებული არეალის  ტაბლეტი  თავიანთი მოვალეობების შესრულებისას, რათა უზრუნველყონ თანმიმდევრული და სტანდარტიზებული მიდგომა გლობალურ ქარხნებში. ოპერატიული პროცედურების განახლებების შემთხვევაში, ცვლილება ავტომატურად გადადის მთელ სამუშაო ძალაზე. ამრიგად, ყველამ მყისიერად იცის უახლესი პროცედურები, ეს ინსტრუმენტები ასევე ხელს უწყობს მანქანა-დანადგარების  ოპერატორების ძირეულ მომზადებას:

 • წიგნებითა და კლასში ჩატარებული გაკვეთილების ნაცვლად, ექსპერტები ოპერატორებს უტარებენ ტრენინგებს ვიდეორგოლებით, რომლებიც საჭიროა პრობლემის დაუყოვნებლად გადასაჭრელად.
 • ეს ტექნოლოგია ხელს უწყობს პროდუქციის ხაზის შეცვლას ოპერატორების მიერ ვიზუალიზაციის გზით, ეტაპობრივ მიდგომას  ახალი პროცედურების დანერგვისთვის.
 • დამატებითი საშუალებები უზრუნველყოფს სწორი ნაბიჯების გადადგმას.
 • ინფორმაცია უბრუნდება ცენტრალურ სერვერს და ხელმისაწვდომია როგორც მენეჯმენტის ანგარიში, რომელშიც ნაჩვენებია რომელი ოპერატორები განიხილავენ ახალ პროცედურებს, აფიქსირებენ ოპერაციების შესრულების დოკუმენტირებას და ადასტურებენ თუ არა შემდეგ საფეხურს.

 

ვირტუალური მოვლა  და ოპერაციები:

გლობალურ ქარხნებში სწრაფად ხდება  გადასვლა დისტანციურ მენეჯმენტზე. დანადგარების  მუშაობის გაუმჯობესებისთანავე, ტექნიკური ხარჯები მცირდება და ექსპერტები უფრო ეფექტურები ხდებიან, რადგან თვითმფრინავში მოგზაურობისას ნაკლები დრო იხარჯება. ეს დრო იხარჯება უფრო მეტი მომხმარებლის დისტანციური მხარდაჭერისთვის. შეიტყვეთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორი  დისტანციური ციფრული საშუალებები აუმჯობესებს ქარხნის ეფექტურობას და ოპტიმიზირებს ადამიანური რესურსების გამოყენებას.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..