როგორ იწარმოება ბლოკი?

13.12.2022
1.355
როგორ იწარმოება ბლოკი?

როგორ იწარმოება ბლოკი?

ამ სტატიაში გაგიზიარებთ თუ როგორ ვაწარმოოთ ბლოკი, როგორ ვაკეთოთ ბლოკი, რა აღჭურვილობა და მასალებია საჭირო ბლოკის დასამზადებლად. ბლოკი არის სამშენებლო მასალა, რომელიც გამოიყენება შენობის ან ბეტონის კედლის ასაშენებლად. გარეგნულად მართკუთხაა.ბრიკეტი გარედან მართკუთხა პრიზმას ჰგავს. თუმცა შიგნით გააჩნია ღრუები. მას აქვს 3 ღრუ ან სხვადასხვა რაოდენობის ღრუები. სამშენებლო მასალას, რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი შენობის ან კედლების მშენებლობაში, ბეტონის ბლოკიც შეიძლება ვუწოდოთ.  b უპირატესობაც  სხვა ქვებთან  ენიჭება ბეტონის ბლოკს მშენებლობის ინდუსტრიაში. როგორ იწარმოება ბლოკები, რომელსაც მოვიხსენიებთ ბეტონის ლოკად?

როგორ ხდება ბეტონის წარმოება?

ბეტონის წარმოებაში არსებობს გარკვეული პროცესები, როგორ იწარმოება ბლოკი? პირველად

  • იწყება ბრიკეტის ნე მდლეულის მომზადებით.
  • შემდეგ საწარმოო პროცესი იწყება ბლოკის დანადგარით
  • შემდგომ ხდება გაშრობა და ბოლოს შეფუთვა.

თითოეულ სტადია საჭიროებს შრომას. ბლოკის ნედლეული მომზადებისა და შეფუთვის ფინალურ ეტაპებზე პროპორციულად უნდა იქნას გამოყენებული.

როგორ ვაწარმოოთ ბლოკები, ეტაპები;

ბლოკის დამზადებამდე ბეტონი მთლიანად მზადდება.

  • ბეტონის შერევის შემდეგ გადააქვთ ზონაში, რომელსაც კონვეიერის ლენტს უწოდებენ. მას ბეტონი გადააქვს ბუნკერებში. გადატანის პროცესი მიქსერებთან ერთად ხდება.
  • ვედროებში არსებული ბეტონი, გარე ყალიბში, ანუ დასაყალიბებლად გადაიცემა. ბეტონის მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ იგი იღებს ყალიბის ფორმას. ბეტონის ყალიბში გადატანის შემდეგ, გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მიიღებს ბლოკის ფორმას.
  • მას შემდეგ, რაც ბლოკი ყალიბის ფორმას მიიღებს, სხვადასხვა რაოდენობით იწარმოება.ის ძირითადად მართკუთხა ფორმისაა. ღრუები წარმოქმნიან განსხვავებას. შეკუმშვის პროცესი უზრუნველყოფილია ვიბრაციებით.
  • შეკუმშვის პროცესი მიმდინარეობს მისი წონის მიხედვით. ბლოკები ეწყობა ბრტყელ პალეტზე.
  • პალეტებზე შეკუმშვის სრული პროცესის შემდეგ, ბლოკები აქედან გადადის ზონაში, რომელსაც ეწოდება ჯაჭვის კონვეიერი. გაშრობისა და შეფუთვის პროცესები მნიშვნელოვანი ეტაპია გამოყენებამდე.

როგორ ვაწარმოოთ ბლოკები;

ეტაპი მას შემდეგ, რაც ბლოკი ფორმას მიიღებს, გაშრობის შემდეგ  ერთმანეთზე აწყობენ, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იღებენ მანქანებიდან ტრანსპორტირების პროცესის განსახორციელებლად. აქ დაწყობას უზრუნველყოფს რობოტები. შესაძლებელია 8-მდე რიგის დაწყობა. დაწყობის ზონაში ბლოკები მყარდება ორთქლით, რათა გაიაროს გაშრობის ეტაპი.  ორთქლით გამყარება ბლოკებისთვის მნიშვნელოვანი დეტალია, რათა უზრუნველყოს ხარისხიანი გაშრობის პროცესი. ეს გასათვალისწინებელია გარკვეულ საქმიანობაში. აბსოლუტურად არ მოაქვს ზიანი. ამიტომ, შესაძლებელია ბლოკის გაშრობის პროცესში ორთქლზე გამაგრება, რათა პროდუქტის ეფექტურობა მოკლე დროში მივიღოთ. შემდეგ ის გადადის შეფუთვის ეტაპზე. ამის გაკეთება შესაძლებელია როგორც რობოტებით, ასევე ხელით.

რა არის ბლოკის შეფუთვა, როგორ კეთდება იგი?

შეფუთვის პროცესი არის ბლოკების შეგროვება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბლოკები ლაგდება ერთმანეთზე. ჩვეულებრივი პაკეტები მოწოდებულია ხელით, რათა ისინი მზად იყოს გადაზიდვისთვის. თუმცა დიდი საწარმოები ამ პროცესს რობოტებით უზრუნველყოფენ.  რობოტები ქმნიან უშუალოდ ბლოკების ფორმის პაკეტებს მოდელის ან წონის მიხედვით. შემდეგ ის ეწყობა ერთმანეთზე წასაღებად.  რათა გადაეცეს მზა ადგილზე. ხელახალი წარმოების ციკლი მიმდინარეობს ბეტონის ნარევის მომზადებით.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..