სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი

სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი

 

სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი

მთლიანად ავტომატური ბლოკის დანადგარი არის დანადგარი რომელიც  ავტომატიზირებულია კომპიუტერული სისტემით და კომპიუტეერის მეშვეობით კონტროლირდება ყველა მოძრაობა.  მაღალი პერფორმანსის მაჩვენებელი მთლიანად ავტომატური ბლოკის დანადგარი ხარისხიანად და სწრაფად აწარმოებს ბლოკის ქვებს, მას უპირატესობას ანიჭებენ მსხვილი კომპანიები.

მთლიანად ავტომატური ბლოკის დანადგარი არ საჭიროებს ადამიანურ რესურსს.

სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი, რომელსაც უპირატესობას ანიჭებენ მსხვილი კომპანიები არ საჭიროებს ადამიანურ რესურსს. სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარები ვიბრაციისა და წნევის ფუნქციებით და ფუნქციით მოკლე დროში შეუძლია: ცემენტის, პემზის, ქვიშის და ხრეშის ბლოკების წარმოება.

8 საათში 15 000 ბლოკის წარმოების შესაძლებლობა

წარმოების მაღალი მაჩვენებელი, ავტომატიზირებული სისტემის წყალობით ადამიანური რესურსის საჭიროების არ არსებობა, ელექტროობა, ყოველდღიური წარმოების მოცულობის სიდიდე, მინიმუმ 5 სმ მაქსიმუმ 35 სმ სიმაღლის წარმოება და   8 საათში 15 000 ცალი ბლოკის ქვის წარმოების შესაძლებლობა არის სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარის მახასიათებლები. დანადგარს აქვს გამაფრთხილებელი ფუნქცია ნედლეულის დასრულებამდე, ასევე ყალიბების შეცვლით შეუძლია აწარმოოს 8-დან 10-მდე სახეობის ბლოკი, ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ყალიბების შეცვლა, სხვა დანარჩენისთვის საკმარისია ელექტროობა, ამიტომაც არ საჭიროებს ექსტრა პერსონალს.

წარმოეუბულია გამძლე და გრძელვადიანი გამოყენებისთვის.

მაღალი ეფექტურობით, დანადგარი იძლევა სწრაფი წარმოების, მარტივად გადაადგილების შესაძლებლობას. მაღალი გამძლეობითა და ხანგრძილივ მოხმარებაზე გათვლილი სრულად ავტომატური დანადგარი გამოიყენება ხანგრძლივი პერიოდით, დანაკარგების გარეშე,  რაც უზრუნველყოფს მაღალ წარმოების შესაძლებლობას. ნახევრად ავტომატურ და მექანიკურ დანადგარებთან შედარებით უფრო სწრაფი და  ეკონომიურია.

ყველაზე მოთხოვნადი ბლოკის დანადგარი თურქეთში

როგორც ახალი ასევე მეორადი ბლოკის დანადგარი ჩვენი ინჟინრების მხრიდან წარმოებულია ისე რომ შეინარჩუნოს პირვანდელი მდგომარეობა. ბლოკის დანადგარი, რომელსაც შეუძლია 8 საათში 15000 ბლოკის წარმოება იდეალურია  მაღალი პერფორმანსითა და მაქსიმალური ეფექტიანობით.  სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი მთლიანად კონტროლირდება კომპიუტერული სისტემით, სიგნალს აძლევს  ნედლეულის ამოწურვამდე, ამიტომაც არ საჭიროებს ზედმეტ ადამიანურ რესურსს. ეს დანადგარი ყველაზე მოთხოვნადია როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..