ბლოკისდანადგარი

ბლოკისდანადგარი

ბლოკისდანადგარი

სხვადასხვა ქვეყნებისა და ქალაქების,მათი კლიმატური და გეოგრაფიული პირობების შესაბამისად იწარმოება ქვა რომელიც გამოირჩევა შესაბამისი სიმტკიცით, ტვირთამწეობით, ხმის იზოლაციით, თბოიზოლაციით. ასევე მოსაპირკეთებელი ქვა, რომელიც შეიძლება დეკორატიულად ჩამოყალიბდეს ურბანული ლანდშაფტის მყარი ან გამყოფი იატაკის შესაქმნელად, იგი გამოიყენება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების სავალი ნაწილის გამოსაყოფად. დანადგარებს  რომლებიც ქვას აწარმოებენ, ზოგადი სახელით უწოდებენ ბლოკის დანადგარებს.

 

ბლოკის დანადგარის წარმოება

პროექტი შემუშავებულია დღევანდელი გეოგრაფიული მოთხოვნილებების და ადამიანის ფიზიოლოგიის გათვალისწინების შესაბამისად, . იგი ისეა დაპროექტებული რომ არ მოხდეს დროთა განმავლობაში განვითარებადი ტექნოლოგიის უმოქმედო მდგომარეობაში ჩავარდნა. მექანიკური, ჰიდრავლიკური, ელექტრო-ავტომატიზაციისა და საღებავის დადება წარმოადგენს ბლოკის დანადგარის წარმოების ფაზის დასასრულს.

 

ბლოკის ქარხანა

ბლოკის დანადგარი, რომელმაც დაასრულა წარმოების პროცესები საცდელი ეტაპებით, მოთავსდება შესაბამისი ზომების კონტეინერებში და იგზავნება იმ ადგილას, სადაც მოხდება მონტაჟი და აწყობა, შესაბამისი  სამონტაჟო გუნდის მიერ, საოპერაციო ტრენინგი ეძლევა პერსონალს, რომელიც შერჩეულია ჩვენი კლიენტის მიერ ჩვენს სამონტაჟო გუნდთან ერთად და ტარდება საბოლოო ტესტები, ხოლო ბლოკის  ქარხანა გადადის წარმოების ფაზაზე .

 

ბლოკის წარმოება

მომხმარებლის მიერშერჩეული დანადგარი მიქსერთან,კონვეირის ლენტასთან და სხვა აღჭურვილობასთან ერთად დაილუქება და გაიგზავნება მომხმარებელთან, დამონტაჟების შემდეგ კი უკვე იწყება წარმოების პროცე, მიქსერში მოთავსებული ნარევი კონვეირის ლენტის საშუალებით მიეწოდება ნედლეულის ბუნკერს და მოხდებამისი განთავსება ყალიბში, სადაც მოხდება ბლოკის დაპრესვა.

მექანიკური (მანუალური) ბლოკის დანადგარი

მექანიკური დანადგარი არ წარმოადგენს ფიქსირებულ ბლოკის დანადგარს, იგი არის მოძრავი და ბლოკის დაპრესვის შემდეგ ხდება მისი ჰიდრავლიკური ბერკეტის დახმარების აწევა და წინ გაცურება, რის შედეგადაც დაპრესილი ბლოკი რჩება ადგილზე. ამ თვისებიდან გამომდინარე მექანიკური ბლოკის დანადგარი არ საჭიროებს პალეტებს.

მეორადი დანადგარის ფასები

ხდება ისეც რომ ზოგჯერ დანადგარი ვერ უზრუნველყოფს სტაბილურ წარმოებას, ან მომხმარებელმა დაუშვა შეცდომა მის მუშაობაში ან სულად მოთხოვნა ბევრად ნაკლებია ვიდრე დანადგარის პოტენციალი. ასეთ დროს მეპატრონე ცდილობს იგი ჩაანაცლოს ახალი, მასზე უფრო მეტად მორგებული დანადგარით ხოლო უკვე მოძველებული კი  გაიტანება გასაყიდად როგორც მეორადი დანადგარი. მეორადი დანადგარები როგორ წესი ბევრად ხელმისაწვდომ ფასებში იყიდება მიდრე ახალი.

ბლოკის დანადგარის ფასები

დროთა განმავლობაში ქვეყნების ურბანიზაციის გაფართოვების  შესაბამისად, საჭირო იყო სწრაფი მშენებლობისკენ საზოგადოების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების სიმარტივის გათვალისწინება, საჭირო იყო  სწრაფი რეაგირება  მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობისთვის, რისი უზრუნველყოფაც შესაძლებელი იქნებოდა ბლოკის წარმოებით.  ბლოკის  მწარმოებელ მანქანებს ეწოდება ბლოკის დანადგარი. მისი  ფასები,  აპარატის წარმოება, გრძელვადიანი გამოყენებისთვის საჭირო  ხარისხი და მოთხოვნაზე დროული რეაგირება კი არის წამყვანი ფაქტორი.

 

მექანიკური (მანუალური) ბლოკის დანადგარი

თუ პროდუქტის ხარისხი, არ არის განპირობებული დანადგარის ავტომატიზაციით, არამედ ობიექტის შიგნით მომუშავე მუშაკით, ამ ტიპის დანადგარს  ეწოდება მექანიკურიბლოკის დანადგარი. სხვადასხვა გეორგაფიულ ადგილზე ორი ტოპის სისტემას უწოდებენ მექანიკურ აპარატს, ერთ-ერთი მათგანია მოსიარულე დანადგარი, რომელსაც ასევე უწოდებენ კრუხულ ბლოკის დანადგარს, ხოლო მეორე არის სისტემა, რომელსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ ნახევრად ავტომატურ ბლოკის დანადგარს. ამ სისტემაში შესაძლებელია ისეთი პროდუქციის წარმოება, როგორიცაა მოსაპირკეთებელი ქვა, ღრუ ქვა, ბალახის ქვა, სტიროფოლის ბლოკი, ბორდიულები და ა.შ. 

ხშირად ასეთი დანადგარები გათვლილია მაქსიმუმ 10 000 ცალი ბლოკის წარმოებისთვის. მექანიკური ბლოკის დანადგარის  წარმოების სისტემა ასეთია:  მიქსერისგან ნაზავი მიედინება კონვეირის დახმარებით ნედლეულის ბუნკერში, ხოლო იქიდან  ყალიბის  და ვიბროძრავების საშუალებით ხდება ბლოკის დაპერესვა, ამ ყველაფერს მუშაკი ოპერატორის პლატფორმაზე აწარმოებს ჰიდრავლიკურ ბრეკეტის  მოწყობილობის მუშაობის პრინციპის შესაბამისად.

ყალიბი შედგება ორი-„დედალი“ და „მამალი“ ნაწილებისგან, ბუნკერიდან ნედლეულის დასხმა ხდება დედალ ნაწილზე ხოლო მამალი ნაწილის საშუალბით კი ხდება საბოლოო ფორმის მიცემა, საბოლოოდ კი პროცესი სრულდება პალეტებზე დაპრესილი ბლოკის გასაშრობ ადგილზე განთავსებით.

 

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..