ბეტონის ნარჩენები გადამუშავდება ნედლეულად

ბეტონის ნარჩენები გადამუშავდება ნედლეულად ბეტონის ნარჩენები გადამუშავდება  ნედლეულად, ბეტონის ბლოკის ფორმების დანიშნულებაა ბაზარზე ბეტონის ბლოკების შეთავაზება ისე, რომ შეცვალოს ხარისხი მათი წარმოების გარეშე. იმ შემთხვევებში, როდესაც ყალიბის მწარმოებლები პირდაპირ ან ირიბად არიან დაკავშირებული ბეტონის ბლოკის მწარმოებლებთან, მხარეები ხდებიან კონკურენტები. ეს ხდის ქვაფენილის ფილის  ყალიბის  მწარმოებელს და ქვაფენილის  მწარმოებლებს კონკურენტებად. ეს მდგომარეობა უარყოფითად მოქმედებს ბე