ბლოკისდანადგარი

ბლოკისდანადგარი სხვადასხვა ქვეყნებისა და ქალაქების,მათი კლიმატური და გეოგრაფიული პირობების შესაბამისად იწარმოება ქვა რომელიც გამოირჩევა შესაბამისი სიმტკიცით, ტვირთამწეობით, ხმის იზოლაციით, თბოიზოლაციით. ასევე მოსაპირკეთებელი ქვა, რომელიც შეიძლება დეკორატიულად ჩამოყალიბდეს ურბანული ლანდშაფტის მყარი ან გამყოფი იატაკის შესაქმნელად, იგი გამოიყენება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების სავალი ნაწილის გამოსაყოფად. დანადგარებს  რომლებიც ქვას აწარმოებენ, ზოგადი სახელით უწოდებენ ბლოკის დანადგარებს