ბლოკის დანადგარის ფასები

ბლოკის დანადგარის ფასები ბლოკის დანადგარის ფასები, რომლებიც მზადდება ქვიშის, ხრეშის, ცემენტისა და პემზის ნედლეულისგან, განსხვავდება სრულად ავტომატური, ნახევრად ავტომატური და მექანიკური სისტემების მიხედვით. განვითარებადი ტექნოლოგიით, უპირატესობა ენიჭება სისტემებს, რომლებიც საჭიროებენ მინიმალურ მუშახელს, ხოლო ფასები მოცემულია ახალ  და მეორად მოდელებს შორის, ამავდროულად მოდელის შესრულების მახასიათებლების მიხედვით. ბლოკის დანადგარის მოდელები როგორც სრულად ავტომატური, ნახევრად ავტომატური და მექანიკური