მანქანების სექტორის მხარდაჭერა ინვესტიციად იქცევა

  აჰმედ ოზკაიანმა, მანქანების მწარმოებელთა ასოციაციის (MIB) თავმჯდომარემ, განაცხადა, რომ საშინაო და ეროვნული მანქანების წარმოების ინდუსტრიის მხარდაჭერა სტრატეგიული სექტორია, იგი   გადაიქცევა წარმოებად და  ინვესტიციებით უკან  დაგვიბრუნდება. აჰმეტ ოზკაიანმა განმარტა, რომ იმისათვის, რომ თურქეთი გამოვიდეს საშუალო შემოსავლის ხაფანგიდან, მას სჭირდება მაღალი სიჩქარით  პროდუქციის წარმოება, რაც მოცემულ ეტაპზე სექტორისთვის მნიშვნელოვანია, აღნიშნა, რომ მანქანების ექსპორტის ერთეული წონის ღირებულება გაცილებით მაღალია, ვიდრე თურქეთის საშუალო მაჩვენებელ