კრუხისებური ბლოკის დანადგარი

კრუხისებური ბლოკის დანადგარი

ბლოკის კრუხისებური დანადარი სხვა სიტყვებით, მოძრავი ბლოკის დანადგარს უწოდებენ. კრუხისებური ბლოკის დანადგარი ერთ მოძრაობაზე აწარმოებს  20სმ, 40სმ და 20სმ  ბლოკებს.  აქვს ნახევრად ავტომატური დანადგარის სისტემა.  კრუხისებური ბლოკის დანადგარის გამოყენება შესაძლებელია ხელით. მანქანა ხელმძღვანელობს ჰიდრავლიკური ხელით.

 რა არის კრუხისებური  ბლოკის დანადგარი?

ბლოკის ეს  დანადგარი არის სისტემა, რომელიც მოძრაობს და არაირის სტაციონარული. ხელმძღვანელობს ავტომატური მუშაობის პრინციპი. დანადგარის სამუშაო სისტემა უზრუნველ