ბლოკის დანადგარის ფასები

ბლოკის დანადგარის ფასები ბლოკის დანადგარის ფასები, რომლებიც მზადდება ქვიშის, ხრეშის, ცემენტისა და პემზის ნედლეულისგან, განსხვავდება სრულად ავტომატური, ნახევრად ავტომატური და მექანიკური სისტემების მიხედვით. განვითარებადი ტექნოლოგიით, უპირატესობა ენიჭება სისტემებს, რომლებიც საჭიროებენ მინიმალურ მუშახელს, ხოლო ფასები მოცემულია ახალ  და მეორად მოდელებს შორის, ამავდროულად მოდელის შესრულების მახასიათებლების მიხედვით. ბლოკის დანადგარის მოდელები როგორც სრულად ავტომატური, ნახევრად ავტომატური და მექანიკური

მეორადი დანადგარების ფასები

მეორადი დანადგარების ფასები   ადამიანი, რომელსაც სურს იყოს , როგორც მწარმოებელი ინვესტორი, მშენებლობის სექტორში ახალი ბიზნეს ხაზით, შეუძლია  მომხმარებლებს ურჩიოს შეიძინოს ბლოკის მეორადი დანადგარები, თუ კი არ ყოფნით თანხა ახალი დანადგარისთვის, რადგან მეორადი დანადგარის ფასები უფრო ხელმისაწვდომია, ვიდრე ახლის.  ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, გავლენას ახდენს მშენებლობის სექტორის ახალი გაგების ტენდენციები, რადგან ეს თითქმის ყ