ბეტონის ბლოკის დანადგარი

ბეტონის ბლოკის დანადგარი

  ბეტონის ბლოკის დანადგარი; ბეტონისთვის შესაფერისი მასალების განთავსებით ამზადებს ბეტონის ნარევს და შემდეგ მიღებულ მასალის შესაბამის ყალიბებში შეკუმშვით იღებს ბეტონის ბლოკის ქვებს. ამ მანქანებს შეიძლება უპირატესობა მიენიჭოს იმის მიხედვით, თუ რა ადგილზე იქნება გამოყენებული. არსებობს 3 სხვადასხვა ტიპის ბეტონის ბლოკის დანადგარები.

ბეტონის ბლოკის მანქანების ტიპები

ბეტონის ბლოკის დანადგარები როგორც წესი, განსხვავდებიან წარმოების ავტომატურობის, სიმძლავრის და ოპერაცი