რა არის ყალიბი, ვის ჰქვია ყალიბის ხელოსანი?

რა არის ყალიბი, ვის ჰქვია ყალიბის ხელოსანი?  ყალიბი არის სისტემა, რომელსაც აქვს გარკვეული სტანდარტი და საშუალებას აძლევს გამოიყენოს შესაბამისი მასალები და იდენტური ნაწილების კომბინაცია მომხმარებელთა სურვილისა  და მოთხოვნების შესაბამისად, დააკმაყოფილოს მათი  საჭიროება, შეამციროს მასალის მოხმარება, სხეულის სიმძლავრე და მუშაობა ჩარხებთან. პირს, რომელიც ამზადებს ამ სისტემის დიზაინს, ხელს უწყობს მის ფორმირებას  და მართავს მას, ეწოდება ყალიბის ხელოსანი. ყალიბების წარმოებაში გამოყენებული