რა არის ყალიბი, ვის ჰქვია შემქმნელი?

რა არის ყალიბი, ვის ჰქვია შემქმნელი?     ყალიბი არის სისტემა, რომელსაც აქვს გარკვეული სტანდარტი და საშუალებას აძლევს გამოიყენოს შესაბამისი მასალები და იდენტური ნაწილების კომბინაცია მომხმარებელთა სურვილისა და მოთხოვნების შესაბამისად, დააკმაყოფილოს მოთხოვნილი საჭიროება, შეამციროს მასალის მოხმარება და ფიზიკური ძალა და მუშაობა ჩარხებთან. პირს, რომელიც ამზადებს ამ სისტემის დიზაინს, ხელს უწყობს მის მშენებლობას და მართავს მას, ეწოდება ყალიბის შემქმნელი. ჩვენ ვაწარმოებთ ბეტონის ბლოკის ქვაფენილის ფილის დანა