ბლოკის დანადგარის ტიპები

ბლოკის დანადგარის ტიპები

ბლოკის დანადგარის ტიპები ბლოკის დანადგარი; ქვიშის, პემზის, ხრეშისა და ცემენტის ნაერთი, ვიბრაციითა და წნევით შეიკუმშება. შეკუმშული მასალებისგან, სხვადასხვა ფორმისა და ზომის ყალიბის საშუალებით იწარმოება შესაბამისი ქვა; ამ პრინციპით მომუშავე მექანიკური ან ავტომატიზაციის კონტროლის ქვეშ,მომუშავე ჰიდრავლიკურ დგუშის დანადგარს ეწოდება ბლოკის დანადგარი. ბლოკის დანადგარის გამოყენება სამშენებლო ინდუსტრიაში ბლოკის დანადგარი; ეს არის ხშირად გამოყენებული დანადგარი

სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი

სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი, რომლებიც სრულად მუშაობენ კომპიუტერული ავტომატიზაციით და ყველა სამუშაო მოძრაობა კონტროლდება კომპიუტერიდან, ეწოდება სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი. ბლოკის დანადგარს, რომელიც უზრუნველყოფს ბლოკის  წარმოების სწრაფ გაგრძელებას თავისი მაღალი ხარისხის ავტომატური მართვის პანელებით, უპირატესობას ანიჭებენ მსხვილი საწარმოები. სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი არ საჭიროებს მუშახელს მსხვილი კომპანიების მიერ არჩეული ბლოკის დანადგარი, რომლე