სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი

სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარისრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი, რომლებიც სრულად მუშაობენ კომპიუტერული ავტომატიზაციით და ყველა სამუშაო მოძრაობა კონტროლდება კომპიუტერიდან, ეწოდება სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი. ბლოკის დანადგარს, რომელიც უზრუნველყოფს ბლოკის  წარმოების სწრაფ გაგრძელებას თავისი მაღალი ხარისხის ავტომატური მართვის პანელებით, უპირატესობას ანიჭებენ მსხვილი საწარმოები.სრულად ავტომატური ბლოკის დანადგარი არ საჭიროებს მუშახელსმსხვილი კომპანიების მიერ არჩეული ბლოკის დანადგარი, რომლე