ბლოკის მანქანების სწორი შერჩევისას რომელი ფაქტორები უნდა იქნას გათვალისწინებული?

ბლოკის  მანქანები არის ეფექტური და საიმედო წარმოების ტექნიკა, რომელიც დღეს გამოიყენება მრავალი სამრეწველო და კომერციული მიზნებისთვის. თუმცა, ბაზარზე შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა ტიპის ბლოკის დანადგარები და სწორი არჩევისთვის საჭიროა მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება.  

წარმოების მოცულობა

პირველ რიგში, ის უნდა შეირჩეს ბლოკის  აპარატის ყოველდღიური ან ყოველთვიური წარმოების სიმძლავრის მიხედვით. მსხვილ სამრეწველო საწარმოს შეიძლება დასჭირდეს უფრო დიდი მანქანა, მაგრამ მცირე ბიზნესისთვის საკმარისია პატარა მანქანა.  

მასალის ტიპი

ყურადღება უნ